Vårt Hållbarhetsarbete​

För oss på Humble Group innebär hållbarhet att ”möta dagens behov utan att äventyra nästa generationers förmåga att möta deras framtida behov”. Mottot myntades av Förenta Nationernas Brundtlandkommission år 1987. ​

Vi står bakom mottot då det inte enbart täcker det isolerade arbetet för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), utan öppnar även upp för ett mer heltäckande erkännande av komplexiteten och sammankopplingen mellan dessa områden. ​

Vårt hållbarhetsarbete är djuprotat i vetenskapen och överensstämmer med den globala förståelsen för vår planets begränsningar och företagens ansvar att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling samtidigt som de upprätthåller en social grund. Vi har en systemansats i vår strävan att fullt ut integrera ett hållbart perspektiv i vår verksamhet.​​

Vårt Strategiska Ramverk ​

Vi har ett definierat ramverk för vårt strategiska hållbarhetsarbete som sträcker sig över hela organisationen och fastställer vår roll i ett hållbart samhälle. Ramverket styr även riktningen för hur vi approcherar hållbarhet – d.v.s. ”The Humble Way” mot en mer hållbar framtid. ​

Humble Group’s sustainability strategy “healthy people on a healthy planet” aims to ​challenge and develop the FMCG industry, leading the way to a just and regenerative future.

INNOVATING FOR​
POSITIVE IMPACT

Systems innovation
​for healthy people & planet

 • Becoming a powerhouse that reinvents the FMCG sector​
 • Celebrating an entrepreneurial mindset ​
 • Taking a science-driven approach​
 • Building an innovation hub for future healthy living​
 • Supporting future innovation for accelerated change​
 • Aligning our M&A strategy with sustainability strategy

COLLABORATING FOR
BUSINESS EXCELLENCE

Being a people powerhouse that
leads cross-sectoral collaborations

 • Embracing cross-sector collaborations​
 • Becoming a trusted partner with high ethical standards​
 • Leading re-investments in society to make positive societal impacts​
 • Advocating for policy and legislation​
 • Ensuring an attractive and rewarding workplace with competency & diversity

SECURING RESPONSIBLE ​
SOURCING & PRODUCTION

Safe & fair value chains​
that creates positive impacts

 • Supporting renewable energy and fossil free transportation​
 • Transitioning to carbon positive production and supply chains​
 • Ensuring sourcing practices that protects biodiversity and regenerative ecosystems​
 • Securing transparent and traceable product origin ​
 • Respecting and protecting human rights​
 • Promoting zero waste and circular solutions

EMPOWERING ​
BETTER CHOICES

Healthy product solutions ​
made accessible to all

 • Offering holistic product solutions that improve peoples physical & mental health​
 • Ensuring safe & healthy products for people and planet​
 • Providing consumers easy access to better choices for all generations​
 • Partnering with third party labelling schemes​
 • Committing to honest & transparent marketing