Vår hållbarhetsstrategi

På Humble Group definierar vi hållbarhet som “att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov”. Detta är också känt som Brundtland-definitionen, som fastställdes av FN:s Brundtland-kommission 1987.

Vi står fast vid denna definition av hållbarhet eftersom den är allomfattande – den omfattar mer än det silobaserade tillvägagångssättet för miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) frågor och tillåter att komplexiteten och sammanlänkningen mellan alla dessa områden erkänns.

Vårt tillvägagångssätt och vårt sätt att arbeta med hållbarhet är baserat på vetenskap. Det överensstämmer med den globala förståelsen av planetens gränser och hur företag är ansvariga för att bidra till FN:s hållbarhetsmål samtidigt som de upprätthåller en minimal social grund. Vi har ett systematiskt tillvägagångssätt när vi strävar efter att fullt ut integrera ett hållbarhetsperspektiv i vår verksamhet.

Vårt Strategiska Ramverk ​

Humble Group har definierat ett ramverk för vårt strategiska arbete med hållbarhet i alla våra affärsverksamheter. Denna strategi för hållbarhet inom gruppen definierar vår roll i ett hållbart samhälle och anger vår riktning för framtiden. Det vägleder det sätt vi närmar oss hållbarhet – Humble Way mot en hållbar framtid.

Vårt bidrag till globala mål

Humble Group stödjer FN:s hållbarhetsmål och använder dessa mål som ett vägledande ramverk för att anpassa vårt syfte till världens framsteg mot en hållbar och rättvis framtid. Som ett globalt företag som tror på kollektiv handling stöder vi alla 17 hållbarhetsmål.

Vi förstår att vårt bidrag till varje mål kommer att variera beroende på vår påverkan, vårt beroende och omfattningen av vårt operativa nätverk. Nedan beskriver vi var vi ser vår största påverkan och därmed vår största möjlighet att göra en positiv insats. Medan Humble Group har vårt eget strategiska ramverk för vårt hållbarhetsarbete, har vi kartlagt det strategiska ramverket mot bakgrund av specifika FN-hållbarhetsmål för tydlig anpassning av års- och hållbarhetsrapporter.

Juliana Lothe (née Bambridge)

Head of Sustainability

Anställd sedan September 2021
juliana.lothe@humblegroup.se

Humble Groups hållbarhetsstrategi “hälsosamma människor på en hälsosam planet” syftar till att utmana och utveckla FMCG-branschen genom att leda vägen mot en rättvis och regenerativ framtid.

OUR
IMPACT AREAS

INNOVATING FOR​
POSITIVE IMPACT

OUR
AMBITION

Systems innovation
​for healthy people & planet

OUR
ACTIVATIONS
 • Becoming a powerhouse that reinvents the FMCG sector​
 • Celebrating an entrepreneurial mindset ​
 • Taking a science-driven approach​
 • Building an innovation hub for future healthy living​
 • Supporting future innovation for accelerated change​
 • Aligning our M&A strategy with sustainability strategy

COLLABORATING FOR
BUSINESS EXCELLENCE

Being a people powerhouse that
leads cross-sectoral collaborations

 • Embracing cross-sector collaborations​
 • Becoming a trusted partner with high ethical standards​
 • Leading re-investments in society to make positive societal impacts​
 • Advocating for policy and legislation​
 • Ensuring an attractive and rewarding workplace with competency & diversity

SECURING RESPONSIBLE ​
SOURCING & PRODUCTION

Safe & fair value chains​
that creates positive impacts

 • Supporting renewable energy and fossil free transportation​
 • Transitioning to carbon positive production and supply chains​
 • Ensuring sourcing practices that protects biodiversity and regenerative ecosystems​
 • Securing transparent and traceable product origin ​
 • Respecting and protecting human rights​
 • Promoting zero waste and circular solutions

EMPOWERING ​
BETTER CHOICES

Healthy product solutions ​
made accessible to all

 • Offering holistic product solutions that improve peoples physical & mental health​
 • Ensuring safe & healthy products for people and planet​
 • Providing consumers easy access to better choices for all generations​
 • Partnering with third party labelling schemes​
 • Committing to honest & transparent marketing