Verksamhetsområden

Humble Group verkar inom fyra distinkta och sammankopplade verksamhetsområden, där vi täcker flera vertikaler i olika delar av värdekedjan inom FMCG.

 en portfölj av varumärken med fokus inom hälsa och välbefinnande 

med hjälp av distributörer i toppklass får Humble Groups produkter tillgång till världens marknader 

Legotillverkning samt produktion av egna varumärken 

Ingrediens-
teknologi

R&D och tillverkning av banbrytande insatsvaror