Vår historia

Humble Group är framtidens FMCG-koncern, med en målsättning att tillhandahålla produkter som är bra både för dig och för planeten. Vår vision är att nå alla som är nyfikna på hållbara produkter, om så bara för en dag eller för resten av livet.

Vi vill att det ska vara enkelt att må, äta och göra gott, vilket återspeglas i vår portfölj av bolag och deras respektive produkter. I denna anda donerar vi del av vår omsättning till 1% for Smiles, vår egen välgörenhetsorganisation som verkar för barns munhälsa i utsatta områden.

2021

FEBRUARI

Förvärv av The Humble Co.

The Humble Co. är ett världsledande bolag inom hållbar munvård som förvärvades i Q1 2021. Bolagets etos, erfarna ledning och breda distributionsnätverk blir ett mycket starkt tillskott i gruppen som kommer att gynna och försnabba övriga bolags exportsatsningar.

April

Tweek Sweets

Our vision is children everywhere living healthy lives with healthy smiles.

We envision a world, in which people take ownership of their health, and in which suffering caused by oral disease is minimized. In this world, dentistry leads the promotion of oral health and the prevention of oral diseases regardless of peoples’ socio-economic status, age, religion.

2020

December

Förvärv av Golden Athlete

Our vision is children everywhere living healthy lives with healthy smiles.

We envision a world, in which people take ownership of their health, and in which suffering caused by oral disease is minimized. In this world, dentistry leads the promotion of oral health and the prevention of oral diseases regardless of peoples’ socio-economic status, age, religion.

December

Förvärv av Green Star

Our vision is children everywhere living healthy lives with healthy smiles.

We envision a world, in which people take ownership of their health, and in which suffering caused by oral disease is minimized. In this world, dentistry leads the promotion of oral health and the prevention of oral diseases regardless of peoples’ socio-economic status, age, religion.

APRIL

Tweek Sweets

Our vision is children everywhere living healthy lives with healthy smiles.

We envision a world, in which people take ownership of their health, and in which suffering caused by oral disease is minimized. In this world, dentistry leads the promotion of oral health and the prevention of oral diseases regardless of peoples’ socio-economic status, age, religion.