Obligation och optionsprogram

Välkommen att ladda ner bolagsbeskrivning och villkor för obligationer här nedan.

Information om obligationer

Teckningsoptioner

TO-serie Antal optioner Teckningsperiod Antal aktier lösta via teckningsoptioner/datum Antal utestående TO
Ledningsoptioner 113 667

2019-08-01 till

2019-10-30

113 667* / 2019-10-30 0
Serie TO3 1 386 937

2017-11-14 till

2020-11-30

346 778 / 2019-05-06

367 336 / 2019-05-25

316 569 / 2020-01-14

20 831 / 2020-06-11

268 144 / 2020-11-30

67 279* / 2020-11-30

0
Serie TO4 5 054 994

2019-03-13 till

2019-06-18

4 436 816 / 2019-06-18

618 178* / 2019-06-18

0
Teckningsoptioner – personal 1 000 000

2022-01-01 till

2022-03-31

514 284* / 2021-05-11
347 142 / 2022-04-13
138 574 / 2022-04-13
0
Serie TO5 4 275 483

2020-01-13

till 2020-01-22

3 265 858 / 2020-01-22

1 009 625* / 2020-01-22

0
Serie LTI 2021/2024 1 000 000

2024-04-29

till 2024-06-29

80 000* / 2022-05-25 920 000
Serie LTI 2022/2025 2 400 000

2022-06-15

till 2025-09-15

0 2 400 000
Serie LTI 2023/2026 4 100 000

2023-06-15

till 2026-09-15

0 4 100 000
Totalt 7 420 000

* förfallna

Välkommen att ladda ned villkor för teckningsoptioner nedan:

+47

Antal företag

7 295 MSEK

Nettoomsättning
LTM Q1 2024

531 MSEK

Justerad EBITA
LTM Q1 2024