Finansiella rapporter

För mer information vänligen kontakta Simon Petrén, VD, på simon.petren@humblegroup.se

Humble Group Årsredovisning 2021

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

+25

Antal företag

3 749 MSEK

Omsättning proforma 2021

492 MSEK

EBITDA Adj. proforma 2021