INVESTERARE

Finansiella rapporter

Se senaste företagspresentationen nedan:

Humble Group – Investor Presentation 2021 H2 (PDF 7,0 MB)

För mer information, vänligen kontakta Simon Petrén, VD, på simon.petren@humblegroup.se

Humbles finansiella rapporter finns tillgängliga här:

Kvartalsredogörelse Humble Group Q3_SWE_2021-11-26 (PDF 1,6 MB)

Halvårsrapport Humble Group_Q2_2021-08-27 (PDF 1,5 MB)

Kvartalsredogörelse jan-mar 2021 (PDF 1,5 MB)

Årsredovisning 2020 (PDF 4 MB)

Bokslutskommuniké 2020 (PDF 1,5 MB)

Kvartalsredogörelse jul-sep 2020 (PDF 2MB)

Halvårsrapport 2020 (PDF 2,1 MB)

Kvartalsredogörelse jan-mar 2020 (PDF 2,5 MB)

Årsredovisning 2019 (PDF 1,9 MB)

Bokslutskommuniké 2019 (2 MB)

Kvartalsredogörelse jul-sep 2019 (2.4 MB)

Halvårsrapport 2019 (PDF 1,4 MB)

Kvartalsredogörelse jan-mar 2019 (PDF 1,4 MB)

Årsredovisning 2018 (PDF 929 KB)

Bokslutskommuniké 2018 (PDF 1,4 MB)

Kvartalsredogörelse jul-sep 2018 (PDF 1 MB)

Halvårsrapport 2018 (PDF 1,2 MB)

Kvartalsredogörelse jan – mars 2018 (PDF 1,3 MB)

Årsredovisning 2017  (PDF, 1 MB)

Bokslutskommuniké 2017 (PDF, 4 MB)

Kvartalsredogörelse juli – sept 2017 (PDF, 7 MB)

Halvårsrapport jan – juni 2017 (PDF, 5 MB)

Kvartalsredogörelse jan – mars 2017 (PDF, 15 MB)

Årsredovisning 2016 (PDF, 755 KB)

Bokslutskommuniké 2016 (PDF, 5 MB)

Kvartalsredogörelse jul – sep 2016 (PDF, 3 MB)

Halvårsrapport jan – jun 2016 (PDF, 1 MB)

Kvartalsredogörelse jan – mars 2016 (PDF, 6 MB)

Årsstämmokommuniké 2016 (PDF, 38 KB)

Årsredovisning 2015 (PDF, 10 MB)

Kvartalsredogörelse juli-sept 2015  (PDF, 942 KB)

Halvårsrapport 2015 (PDF, 666 KB)

Årsstämmokommuniké 2015 (PDF, 52 KB)

Kvartalsredogörelse jan – mars 2015  (PDF, 834 KB)

Årsredovisning 2014 (PDF, 903 KB)

Bokslutskommuniké 2014 (PDF, 851 KB)

Årsredovisning Bayn Europe AB 2013 (PDF, 1 MB)

Årsredovisning Bayn Europe AB 1109-1212 (PDF, 739 KB)