Finansiella rapporter  och presentationer

För mer information vänligen kontakta Simon Petrén, VD, på simon.petren@humblegroup.se

Humble Group Årsredovisning 2022
Humble Group Årsredovisning 2021

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

+47

Antal företag

7 050 MSEK

Nettoomsättning
LTM Q4 2023

584 MSEK

Justerad EBITA
LTM Q4 2023