Finansiella rapporter

För mer information vänligen kontakta Simon Petrén, VD, på simon.petren@humblegroup.se

Humble Group Årsredovisning 2021

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

+42

Antal företag

4 800 MSEK

Konsoliderad nettoomsättning 2022

466 MSEK

Konsoliderad Justerad EBITA 2022