INVESTERARE

Aktien

Humble Group AB (kortnamn HUMBLE) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North Growth Market, under namnet Bayn Group, där bolaget bytt i och med den bredare satsningen på att bli ett ledande FMCG-bolag för framtidens produkter.

Antal aktieägare

De tio största aktieägarna listas här. 

 NamnAntal AktierKällaVerifierat
1Noel Abdayem (NCPA Holding AB)                       25 526 449Monitor30-apr
2Håkan Roos (RoosGruppen AB)                       18 391 020Monitor30-apr
3Thomas Petrén (Seved Invest AB)                       12 570 000Monitor30-apr
4Simon Petrén (Semroen AB)                          6 000 000Monitor30-apr
5Tommy Jönsson (Deck af Lilja AB)                          5 672 199Monitor30-apr
6Handelsbanken Microcap                          5 300 000Monitor30-apr
7Mikael A Pettersson (Dita Invest Holding AB)                          4 645 141Monitor30-apr
8Peter Werme (genom fonder)                          4 464 114Euroclear28-apr
9Nordnet Pensionsförsäkring AB                          4 774 455Monitor30-apr
10Creades AB                          4 427 050Monitor15-apr

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.