Aktien

Humble Group AB (kortnamn HUMBLE) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget hette då Bayn Europe AB. Namnbytet till Humble Group skedde 2021 i och med den bredare satsningen på att bli ett ledande FMCG-bolag för framtidens konsumentprodukter.

Bolagsinfo om Humble på Nasdaq
Följ vår aktie

Antal aktieägare

De tio största aktieägarna listas här.

Uppdaterat: 2022-03-30

Namn Antal aktier % Verifierat
1 Håkan Roos (RoosGruppen) 29 766 020 10,13 30 Jun 2022
2 Noel Abdayem (NCPA Holdings) 27 596 087 9,40 30 Jun 2022
3 Neudi & C:o AB 14 575 000 4,96 30 Jun 2022
4 Thomas Petrén (Seved Invest) 12 570 000 4,28 30 Jun 2022
5 Avanza Pension 12 339 342 4,20 30 Jun 2022
6 Capital Group 11 368 627 3,87 30 Jun 2022
7 Handelsbanken Fonder 10 700 000 3,64 30 Jun 2022
8 Futur Pension 7 246 926 2,47 30 Jun 2022
9 Nimutan AB (publ) 6 886 916 2,34 30 Jun 2022
10 Creades AB 6 677 050 2,27 30 Jun 2022
Summa 139 725 968 47,57
Övriga aktieägare 153 974 888 52,43
Totalt 293 700 856 100
Namn
Antal aktier
%
Verifierat
1 Håkan Roos (RoosGruppen)
29 766 020
10,13
30 Jun 2022
2 Noel Abdayem (NCPA Holdings)
27 596 087
9,4
30 Jun 2022
3 Neudi & C:o AB
14 575 000
4,96
30 Jun 2022
4 Thomas Petrén (Seved Invest)
12 570 000
4,28
30 Jun 2022
5 Avanza Pension
12 339 342
4,20
30 Jun 2022
6 Caiptal Group
11 368 627
3,87
30 Jun 2022
7 Handelsbanken Fonder
10 700 000
3,64
30 Jun 2022
8 Futur Pension
7 246 926
2,47
30 Jun 2022
9 Nimutan AB (publ)
6 886 916
2,34
30 Jun 2022
10 Creades AB
6 677 050
2,27
30 Jun 2022
Summa: 139 725 968 47,57
Övriga aktieägare: 153 974 888 52,43
Totalt: 293 700 888 100

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

+42

Antal företag

4 800 MSEK

Konsoliderad nettoomsättning 2022

466 MSEK

Konsoliderad Justerad EBITA 2022