Aktien

Humble Group AB (kortnamn HUMBLE) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget hette då Bayn Europe AB. Namnbytet till Humble Group skedde 2021 i och med den bredare satsningen på att bli ett ledande FMCG-bolag för framtidens konsumentprodukter.

NASDAQ

Antal aktieägare

De tio största aktieägarna listas här.

Uppdaterat: 2023-09-30

Namn Antal aktier %
1 Neudi & C:o AB 46 435 778 10,47
2 Håkan Roos (RoosGruppen AB) 46 029 975 10,38
3 Noel Abdayem (NCPA Capital AB) 28 000 674 6,31
4 Alta Fox Capital 26 021 235 5,87
6 Capital Group 22 368 627 5,04
5 Creades AB 22 368 627 4,09
7 Nordnet Pensionsförsäkring 15 049 770 3,39
9 DNB Asset Management AS 13 139 502 2,96
8 Thomas Petrén (Seved Invest AB) 12 570 000 2,83
10 DNB Asset Management AS 10 672 661 2,41
Summa 238 424 692 53,8
Övriga aktieägare 205 119 851 46,2
Totalt 443 544 543 100
Namn
Antal aktier
%
1 Neudi & C:o AB
46 435 778
10,47
2 Håkan Roos (RoosGruppen AB)
46 029 975
10,38
3 Noel Abdayem (NCPA Capital AB)
28 000 674
6,31
4 Alta Fox Capital
26 021 235
5,87
6 Caiptal Group
22 368 627
5,04
5 Creades AB
18 136 470
4,09
7 Nordnet Pensionsförsäkring
15 049 770
3,39
9 DNB Asset Management AS
13 139 502
2,96
8 Thomas Petrén (Seved Invest AB)
12 570 000
2,83
10 DNB Asset Management AS
10 672 661
2,41
Summa: 238 424 692 53,8
Övriga aktieägare: 205 119 851 46,2
Totalt: 443 544 543 100

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

+47

Antal företag

7 295 MSEK

Nettoomsättning
LTM Q1 2024

531 MSEK

Justerad EBITA
LTM Q1 2024