Aktien

Humble Group AB (kortnamn HUMBLE) listades den 12 november 2014 på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget hette då Bayn Europe AB. Namnbytet till Humble Group skedde 2021 i och med den bredare satsningen på att bli ett ledande FMCG-bolag för framtidens konsumentprodukter.

Bolagsinfo om Humble på Nasdaq
Följ vår aktie

Antal aktieägare

De tio största aktieägarna listas här.

Uppdaterat: 2022-03-30

Namn Antal aktier % Verifierat
1 Noel Abdayem (NCPA Holdings) 27 508 843 10,99 4 Mar 2022
2 Håkan Roos (RoosGruppen) 26 466 020 10,58 28 Feb 2022
3 Thomas Petrén (Seved Invest) 12 570 000 5,02 28 Feb 2022
4 Handelsbanken Fonder 10 700 000 4,28 28 Feb 2022
5 Avanza Pension 8 778 977 3,51 28 Feb 2022
6 Creades AB 6 677 050 2,72 30 Sep 2021
7 Caldas Capital 6 572 129 2,67 29 Nov 2021
8 Simon Petrén 6 093 450 2,44 7 Mar 2022
9 Futur Pension 5 879 789 2,35 28 Feb 2022
10 Tommy Jönsson 5 672 199 2,31 30 Sep 2021
Summa 116 918 547 46,87
Övriga aktieägare 133 903 577 53,13
Totalt 250 822 124 100
Namn
Antal aktier
%
Verifierat
1 Noel Abdayem (NCPA Holdings)
27 508 843
10,99
4 Mar 2022
2 Håkan Roos (RoosGruppen)
26 466 020
10,58
28 Feb 2022
3 Thomas Petrén (Seved Invest)
12 570 000
5,02
28 Feb 2022
4 Handelsbanken Fonder
10 700 000
4,28
28 Feb 2022
5 Avanza Pension
8 778 977
3,51
28 Feb 2022
6 Creades AB
6 677 050
2,72
30 Sep 2021
7 Caldas Capital
6 572 129
2,67
29 Nov 2021
8 Simon Petrén
6 093 450
2,44
7 Mar 2022
9 Futur Pension
5 879 789
2,35
28 Feb 2022
10 Tommy Jönsson
5 672 199
2,31
30 Sep 2021
Summa: 116 918 547  46,87
Övriga aktieägare: 133 903 577 53,13
Totalt: 250 822 124 100

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

+30

Antal företag

4 228 MSEK

Omsättning proforma 2022

583 MSEK

EBITDA Adj. proforma 2022