INVESTERARE

Investerare

Humble Group (kortnamn HUMBLE) är en ung, dynamisk och nydanande FMCG-koncern som levererar produkter som är bra både för dig och för planeten. Gruppen består av 8 separata men samarbetande enheter som verkar inom snabbväxande segment såsom sockerreduktion, funktionell mat samt hållbar skönhet och hälsa.

Humble Group AB (publ) har genomgått en namnförändring från tidigare Bayn Group, vilket har varit listat på Nasdaq First North Growth Market, sedan den 12 november 2014.

Vänligen se senaste bolagspresentation avseende transaktionen med The Humble Co.

Bayn Group AB (publ) – Investor presentation

”A future FMCG powerhouse”

Transformerande industri
FMCG-industrin är en av världens största marknader och genomgår nu en större transformation och förändring. Digitalisering och demografin med Millennials och Generation Z pådriver en snabb förändring av konsumtionsbeteendet. Antalet nya varumärken och produkter som snabbt etablerar sig och växer till ledande positioner har aldrig varit större.

Framtidens varumärken
Humble Group har flera snabbväxande och nya varumärken i portföljen. En viktig del av tillväxtstrategin är att äga egna ”pioneering brands” – där man kan visa produktkoncept, förändring och efterfrågan hos konsumenter och återförsäljare för företagets lösningar.

Unikt positionering
Humble Group har tagit fram ett brett produktsortiment som med unika egenskaper och värdeerbjudanden för konsument i form av funktion, näring, hållbarhet och sammansättning. Koncernen har ett tydligt fokus på framtidsvertikaler i FCMG som foodtech, functional food, eco- and sustainability och vegan. 

Global marknad
Humble Group riktar sig mot en global FMCG-marknad, en industri som omsätter över 100 000 miljarder kronor. Bolaget har redan kunder i alla världsdelar.

Snabb utveckling
Humble (tidigare Bayn) har växt från att vara ett litet renodlat råvaruteknologibolag, till att bli en betydande aktör och attraktivt hem för entreprenörer som vill vara med och utveckla samt förändra FMCG-marknaden, genom bättre produkter och varumärken. 

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

TRE SKÄL ATT INVESTERA I HUMBLE GROUP AB

Bayn riktar sig mot en global marknad inom livsmedelsindustrin, värd många miljarder kronor. Bolaget har redan kunder i flera världsdelar, som Europa, Asien och Afrika.

VÄXANDE MARKNAD

Bayn Europe är verksamt på en marknad som växer, dels beroende på att myndigheter genom lagstiftning tvingar företag att minska sockeranvändningen i livsmedel, men också för att större uppmärksamhet riktas mot sockrets skadliga påverkan på människors hälsa, den starka hälsotrenden som genomsyrar människors vardag bidrar också.

UNIKT PRODUKTSORTIMENT

Bayn Europe har tagit fram ett brett produktsortiment som kan ersätta socker i ett flertal produkter så som choklad, läskedrycker, glass och godis. Vi erbjuder marknaden kostnadseffektiva naturliga råvaruingredienser och totallösningar för sockerreducering. Lösningar med lågt kaloriinnehåll som är utvecklade genom vetenskaplig forskning.

ATTRAKTIVT SEGMENT

Bayn har genomfört ett skifte i affärsmodell från att ha varit en råvaruleverantör representerad av en stor internationell distributör till att fokusera på egna specialiteter och specialistdistributörer. Bolaget har utvecklat ett unikt produktsortiment för sockerreducering åt livsmedelsindustrin.