Investerare

För Investerare

Humble Group (kortnamn HUMBLE) är en ung, dynamisk och nydanande FMCG-koncern som levererar produkter som är bra både för dig och för planeten. Gruppen består av +40 snabbväxande entreprenöriella bolag inom varumärken, distribution och produktion av hållbara konsumentprodukter.

Humble Group AB (publ) har genomgått en namnförändring från tidigare Bayn Group, vilket har varit listat på Nasdaq First North Growth Market, sedan den 12 november 2014.

Humble Group – Investor Presentation

Framtidens FMCG bolag

Strategi & vision

Humble Group föddes ur en ambition att utmana konventionella FMCG-företag med fokus på produkter som är bättre för dig och planeten. Med hållbarhet som ledstjärna bygger vi en plattform för att skapa synergier och en struktur för ökad tillväxt och lönsamhet inom gruppens bolag. Koncernens strategi är att växa organiskt och genom förvärv, där vi stöttar företag ledda av starka entreprenörer. Vår vision är att bli den ledande bolagsgruppen för konsumentprodukter med hälsa och hållbarhet i fokus.

Transformerande industri

FMCG-industrin är en av världens största marknader och genomgår nu en större transformation. Digitalisering och konsumentgrupper som Millennials och Generation Z pådriver en snabb förändring av konsumtionsbeteendet. Antalet nya varumärken och produkter som snabbt etablerar sig och växer till ledande positioner har aldrig varit större.

Framtidens varumärken

Humble Group har flera snabbväxande och nya varumärken i portföljen. En viktig del av tillväxtstrategin är att äga egna ”pioneering brands” – där man kan visa produktkoncept, förändring och efterfrågan hos konsumenter och återförsäljare för företagets lösningar.

Unik positionering

Humble Group har tagit fram ett brett produktsortiment som med unika egenskaper och värdeerbjudanden för konsument i form av funktion, näring och hållbarhet. Koncernen har ett tydligt fokus på snabbväxande segment inom FCMG som foodtech, functional food, eco- och hållbar skönhet.

Global marknad

Humble Group riktar sig mot en global FMCG-marknad, en industri som omsätter över 100 000 miljarder kronor. Bolaget har redan kunder i alla världsdelar och distributionsnätverk i ett stort antal länder.

+47

Antal företag

7 295 MSEK

Nettoomsättning
LTM Q1 2024

531 MSEK

Justerad EBITA
LTM Q1 2024