Styrelse

Peter Werme

Styrelseordförande
Aktier: 4 706 427

Födelseår 1960
Styrelseledamot sedan 2010, Styrelseordförande sedan 2015
Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Peter har en MBA från Uppsala universitet och mer än 30 års erfarenhet av de finansiella marknaderna. 1986-1991 var han med i grundteamet för ABB Investment Management och ABB Fonder, där han också arbetade under tio år. Han var medgrundare och förvaltare av hedgefonder inom både SEB och Handelsbanken. Peter är partner och grundare av Första Entreprenörsfonden, som redan 2010 investerade i Bayn Europe.

Björn Widegren

Styrelseledamot
Aktier: 61 705

Födelseår 1958
Styrelseledamot sedan 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Björn Widegren är civilekonom från Göteborgs universitet och har 35 års erfarenhet från ledande positioner inom tillverkningsindustrin, serviceindustrin och livsmedels- och dryckesindustrin. Björns ansvar har främst varit ekonomi, administration, HR och IT. Styrelsearbetet har varit en viktig del av det arbetet. De senaste 20 åren har Björn arbetat som CFO inom livsmedels- och dryckesindustrin, ansvarig för strategiska frågor och har därmed varit mycket aktiv i att bygga företag genom förvärv.

Henrik Patek

Styrelseledamot
Aktier: 90 000

Födelseår 1969
Styrelseledamot sedan 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Henrik Patek har studerat affärsstrategi och ekonomi och kommer tidigare från ett antal ledande befattningar inom ICA-koncernen, där han var verksam i 25 år. Han drev bland annat flera viktiga affärsutvecklingsprojekt inom ekonomi, IT, bank, digitalisering med mera och var också VD för flera dotterbolag. Henrik har gedigen erfarenhet av företags- och affärsutveckling, förvärv, investeringar och har varit medlem i ett antal styrelser och ledningsgrupper. Dessutom har han varit investeringsansvarig på RoosGruppen AB i fyra år.

Dajana Mirborn

Styrelseledamot
Aktier: 4 228

Födelseår 1980
Styrelseledamot sedan 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Dajana har en M.Sc. i Industriell och Finansiell ekonomi från Göteborgs Universitet samt har studerat maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och digital marknadsföringsstrategi vid INSEAD. Hon är idag ansvarig för Hållbarhetsinvesteringar på Bonnier. Sedan tidigare har Dajana en gedigen erfarenhet av M&A och affärsutveckling från MTG och som rådgivare inom M&A och ECM på Carnegie Investment Bank. Idag arbetar Dajana i ett antal styrelser bl.a. DI gruppen, Doktorse Nordic och Karnell.

Hans Skruvfors

Styrelseledamot
Aktier: 30 000

Födelseår 1980
Styrelseledamot sedan 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.
Oberoende i förhållande till Humble Group.

Hans Skruvfors är född 1980 och har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han är idag verkställande direktör för Foodoras nordiska verksamhet och ansvarar för över 10 000 anställda och cirka 10 miljarder kronor i omsättning samt har tidigare haft uppdrag för Procter & Gamble, Nepa och Accenture. Hans Skruvfors har en gedigen erfarenhet av bland annat FMCG och livsmedelshandeln samt att skala tillväxtbolag internationellt.

Ola Cronholm

Styrelseledamot
Aktier: 36 000

Födelseår: 1973
Styrelseledamot sedan 2022
Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen
Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget

Ola Cronholm har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. Han har över 20 års erfarenhet av ägarstyrningsfrågor från flertalet bolag inom tillverkningsindustrin med ett flertal från livsmedelsindustri och B2C. Olas ansvar har främst varit ekonomistyrning, ägarkommunikation samt HR strategi som har förmedlats genom styrelsearbete. De senaste 20 åren har Ola arbetat i flertalet investmentfirmor såsom IK-Partners, CFO och Investment Manager i Profura AB samt idag som Investment Manager på Ernström & Co: AB med ansvar för strategiska frågor inom bolagsbyggande och förvärv.