Nyheter & Press

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAD RÖRELSEMARGINAL, TREDJE KVARTALET 2023

  • Regulatorisk

“Jag brukar säga att tredje veckan i augusti är lite av ett nyår för entreprenörer, där man börjar på ny kula efter semestern och har fullt fokus på att sjösätta alla de initiativ som behöver komma på plats för att nå framgång under de viktiga höstmånaderna. Säsongsmässigt är våra […]

Läs mer

CONTINUED GROWTH AND IMPROVED OPERATING MARGIN, THIRD QUARTER 2023

  • Regulatorisk

“I usually say that the third week of August is a bit of a New Year for entrepreneurs, where you start fresh after the holidays and are fully focused on launching all the initiatives that need to be put in place to achieve success during the important autumn months. […]

Läs mer

HUMBLE GROUP AB BJUDER IN TILL PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET TREDJE KVARTALET 2023

  • Icke regulatoisk

Torsdag den 2 november klockan 08:00 publicerar Humble Group AB (publ.) (”Bolaget”) sin kvartalsrapport för perioden juli-september 2023. Samma dag klockan 10:00 bjuder Bolaget in investerare, analytiker och media till en presentation av resultatet för det tredje kvartalet, där VD Simon Petrén och Bolagets finanschef Johan Lennartsson kommenterar perioden och resultatet.

Läs mer

HUMBLE GROUP AB INVITES TO THE PRESENTATION OF THE RESULTS FOR THE THIRD QUARTER 2023

  • Icke regulatoisk

Thursday on the 2[nd] of November at 08:00 Humble Group AB (publ.) (the “Company”) publishes its quarterly report for the period July-September 2023. On the same day at 10:00, the Company invites investors, analysts and the media to a presentation of the results for the third quarter, where CEO Simon Petrén and the Company’s CFO Johan Lennartsson comment on the period and the results.

Läs mer

Humble Group meddelar att villkor avseende förtida inlösen av sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 och sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2025 har uppfyllts

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble Group”) meddelade den 27 juli 2023 att Humble Group avser att lösa in samtliga utstående obligationer (”Obligationerna”) den 22 augusti 2023.

Läs mer

Humble Group announces that the condition for the early redemption of its senior secured bonds 2021/2024 and senior secured bonds 2021/2025 has been fulfilled

  • Regulatorisk

On 27 July 2023, Humble Group AB (publ) (“Humble Group”) provided notice that Humble Group intends to redeem in full all its outstanding bonds (the “Bonds”) on 22 August 2023.

Läs mer

Humble Group announces conditional early redemption of its senior secured bonds 2021/2024 and senior secured bonds 2021/2025

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (“Humble Group”) gives notice that it will, subject to certain conditions, redeem in full all its outstanding bonds on 22 August 2023.

Läs mer

Humble Group offentliggör villkorad förtida inlösen av sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2024 och sitt seniora säkerställda obligationslån 2021/2025

  • Regulatorisk

Humble Group AB (publ) (”Humble Group” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget, förbehållet vissa villkor, kommer att lösa in samtliga utestående obligationer den 22 augusti 2023.

Läs mer

STABIL UTVECKLING MED FOKUS PÅ INTEGRATION OCH EFFEKTIVISERING, ANDRA KVARTALET 2023

  • Regulatorisk

“Vi rundar av ett intensivt första halvår med ett stabilt andra kvartal som är i linje med vår målsättning om fortsatt tillväxt, ökad lönsamhet och positivt kassaflöde med hög konverteringsgrad. Vi har stärkt koncernens balansräkning med en riktad emission om 875 MSEK och i samband med detta säkerställt en […]

Läs mer

STABLE DEVELOPMENT WITH A FOCUS ON INTEGRATION AND EFFICIENCY, SECOND QUARTER 2023

  • Regulatorisk

“We end an intensive first half of the year with a stable second quarter that is in line with our targets of continued growth, increased profitability and positive cash flow with a high conversion rate. We have strengthened the group's balance sheet with a directed new issue of SEK […]

Läs mer