Kalendarium

2023

22 februari – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2022

20 april – Publicering av årsredovisning 2022

4 maj – Delårsrapport första kvartalet 2023

19 maj – Årsstämma

25 juli – Delårsrapport andra kvartalet 2023

2 november – Delårsrapport tredje kvartalet 2023

2024

12 februari  – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2023

Arkiv

+42

Antal företag

4 800 MSEK

Konsoliderad nettoomsättning 2022

466 MSEK

Konsoliderad Justerad EBITA 2022