Kalendarium

2023

22 februari – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2022

2022

23 november – Delårsrapport tredje kvartalet 2022

24 augusti – Delårsrapport andra kvartalet 2022

28 Juni – Extra bolagsstämma
Anmälan och formulär för poströstning
Fullmakt EGM
Kallelse till extra bolagsstämma

25 maj – Delårsrapport första kvartalet 2022

5 maj – Ordinarie bolagsstämma
Anmälan och formulär för poströstning
Fullmakt AGM
Kallelse till årsstämma 2022

8 april – Årsredovisning publiceras 2021

25 februari – Bokslutskommuniké

2021

November 26: Interim report Q3

November 24: Extra Bolagsstämma

Humble Group AB (publ) – Fullständiga förslag till extra bolagsstämma
Humble Group AB (publ) – Kallelse till extra bolagsstämma
Humble Group AB (publ) – Anmälan och formulär för poströstning
Humble Group AB (publ) – Fullmakt extra bolagsstämma

August 27: Interim report

May 28: Interim report Q1

May 6: Annual General Meeting

– Proxy form  to be represented at the Extraordinary General Meeting

– The Board’s complete proposal for a decision on issue authorization

April 14: Extraordinary General Meeting
–  proxy form  to represent at the Extraordinary General Meeting
– Board of Directors’  proposal for resolution  of the issue and transfer of warrants
–  Complete option terms and conditions
– The Board’s complete  proposal for resolution  on amendment of the Articles of Association
– Proposed new  Articles of Association
–  Directors’ statement  in accordance with 14: 8
–  The auditor’s opinion  on the board’s report

April 9: Annual Report

March 5: Year-end report

February 5: Extraordinary General Meeting
–  Proxy form  to be represented at the Extraordinary General Meeting
– The Board’s complete  proposal for a resolution  on authorization

2020

November 25: Interim report Q3

August 26: Interim report

August 5: Extraordinary General Meeting
–  Proxy form  to be represented at the Extraordinary General Meeting
– The Board’s  proposal for resolution
– The Board’s  report on the non-cash property
– The Board’s  report on significant events
–  Auditor’s statement on the Board’s report on non-cash property
–  Auditor’s statement

May 20: Interim report Q1

April 20: Annual General Meeting
–  Proxy form  to be represented at the Annual General Meeting
–  Annual Report and Auditor’s Report 2019
– The Board’s complete  proposal for a resolution to amend the Articles of Association and to issue an authorization

March 19: Annual Report

March 11: Extraordinary General Meeting
–  proxy form  to represent at the Extraordinary General Meeting
– Board of Directors ’  proposal to amend the articles of association
– Board’s complete  proposals for decisions on share issue
– The Board’s  report on significant events
– Board of Directors’  report on the contribution in kind 
–  auditor’s opinion on and review of  the Board’s explanation of material events
– The  auditor’s opinion on and review of the  board’s report on the non-cash property
–  Annual report 2018  with auditor’s report and approval certificate

February 20: Year-end report

Arkiv

+40

Antal företag

5 974 MSEK

Omsättning proforma 2022

673 MSEK

EBITDA Adj. proforma 2022