Kalendarium

2024

19 februari  – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2023

17 april – Publicering av årsredovisning 2023

2 maj – Delårsrapport första kvartalet 2024

22 maj – Årsstämma

24 juli – Delårsrapport andra kvartalet 2024

31 oktober – Delårsrapport tredje kvartalet 2024

2025

19 februari – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2024

Arkiv

+47

Antal företag

7 050 MSEK

Nettoomsättning
LTM Q4 2023

584 MSEK

Justerad EBITA
LTM Q4 2023