Kalendarium

2023

22 februari – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2022

27 april – Publicering av årsredovisning 2022

4 maj – Delårsrapport första kvartalet 2023

19 maj – Årsstämma

25 juli – Delårsrapport andra kvartalet 2023

2 november – Delårsrapport tredje kvartalet 2023

2024

19 februari  – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2023

Arkiv

+47

Antal företag

6 256 MSEK

Nettoomsättning
LTM Q2 2023

546 MSEK

Justerad EBITA
LTM Q2 2023